Profil firmy
Elektrická požární signalizace
Elektronická zabezpečovací signalizace
CCTV
Ostatní
Reference
Kontakt
Kamerové systémy se dnes, vzhledem k jejich příjemné pořizovací ceně, instalují v objektech všech velikostí, kde by jinak byla ostraha lidmi finančně náročná a složitá a nebo je-li nutné tyto objekty monitorovat stále (např. benzinové pumpy, banky).

Signál z kamer se odesílá na záznamové zařízení, které slouží k následnému vyhodnocení a zpětnému dohledání zaznamenaných jevů. K záznamu je možné užít tzv. time-lapse videa, multiplexery, popř. v menších objektech jako jsou rodinné domy se signál z kamer za pomoci modulů přiřadí k televiznímu okruhu a nebo v poslední době stále více populárnější videokarty začleněné do PC. Signál z kamer se dnes již běžně odesílá pomocí datových linek nebo prostřednictvím internetu na požadované vzdálené místo.

Důležitý je výběr vhodných kamer do daného prostředí. Na trhu jsou kamery s různým rozlišením (počtem TV řádků), černobílé nebo barevné, klasické nebo s infračerveným přisvícením. Důležitá je taktéž volba velikosti kamery. Zda se má jednat o kameru skrytou, nebo zvláště viditelnou kameru. Svůj účel mnohdy splní i dobře umístěná maketa kamery.
© 2007 ELZAS spol. s r.o.
Technické řešení a design webProgress, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena