Profil firmy
Elektrická požární signalizace
Elektronická zabezpečovací signalizace
CCTV
Ostatní
Reference
Kontakt
Elektrická požární signalizace (EPS) je systém sloužící k včasnému zachycení vzniku požáru. Požární hlásič vyhodnotí podnět o vznikajícím požáru a tuto informaci dále předá na ústřednu EPS. V případě, že v objektu není stálá služba, která řeší dané krizové situace je možné tuto informaci dále prostřednictvím koncového zařízení (akustická siréna, optická signalizace) předat do požadovaného prostoru, nebo přes modem pro dálkový přenos signalizace oznámit uživateli nebo na hasičský záchranný sbor.

V dnešní době se již používají inteligentní hlásiče pracující se složitou procesorem řízenou elektronikou. Tyto hlásiče pracují na principu optického, ionizačního nebo teplotního vyhodnocení prostředí a jejich inteligence spočívá ve schopnosti přizpůsobit se danému okolí (např. odlišit prach od zakouření) a tím prakticky vyloučit možnost falešných poplachů. Na systém je dále možné připojit tzv. technologické hlásiče, které jsou schopné ovládat další periferní zařízení sloužící k ochraně objektu, mezi které můžeme zařadit tzv. samohasební zařízení, ovládání klimatizace, ventilátorů, světlíků nebo popř. vypnutí celého výrobního provozu aj.

Do velkých objektů se instalují výhradně adresné systémy EPS. V případě aktivace hlásiče se na displeji ústředny zobrazí přesný popis jeho umístění. Pomocí počítačové nástavby nebo synoptické mapy je možné i jeho grafické zobrazení v objektu, čímž je značně usnadněn hasební zásah.

Po nainstalování systému EPS běží zkušební provoz a poté je zařízení předáno uživateli a od tohoto data začíná platnost 24. měsíční záruční doby. Samozřejmostí je u naší firmy nonstop servisní pohotovost pro záruční i pozáruční servis.
© 2007 ELZAS spol. s r.o.
Technické řešení a design webProgress, s.r.o.
Všechna práva vyhrazena